Hvad er en facilitator?

Som facilitator blander vi rollerne for at skabe den bedste ramme om jeres arrangement.
Kik dig lidt omkring og overvej hvad der er brug for og hvad passer ind i jeres organisation

Tiden er løbet fra at facilitering handlede om at styre fra A til B gennem en detailplan og med en stram tidsplan, ud fra en forestilling om, at man som facilitator kan forudse og kontrollere mål og proces. Nu taler vi i stedet om, at  facilitere dygtigt for at få deltagerne til sammen at skabe mål, retning og resultater. Facilitering lægger i højere grad op til  at være støttende i en kreativ proces, og få deltagererne til at skabe sammen.

Forløseren

I er kørt fast, løsningerne ligger lige foran jer, jeg hjælper jer med at få øje på det der kan bringe jer videre

Forskeren

Hvis I forstår og er bevidste om hvad I kommer fra – og I får perspektiveret fortidens mønstre og dagsordner, så  kan I skabe en ny virkelighed og fremtid

Flaskehalsen

Inden I hver især går videre er det nødvendigt at I handler ud fra samme tankesæt og værdier, derfor skal I alle sammen igennem 3 moduler 

Fjollehovedet

Det handler om at flytte stemningen et andet sted hen. Vi skal more os, grine og hygge, så er det nemmere bagefter at snakke om problemer og udfordringer

Fandens oldemor

Gennem skarpe spørgsmål og afdækning, finder vi sammen ind til forhindringerne og vi får sagt de ting der skal siges, så vi kan komme videre.

Forføreren

Lad os komme væk fra hverdagens rutiner, være positive og få et nyt syn på opgaven og hinanden. Vi finder de bedste sider frem  dyrker dem og ser hinanden folde sig ud.

Forbinderen

I skal have trukket nye forbindelser mellem afdelingerne så det bliver nemmere at snakke sammen og opdage hinandens behov.

Forælderen

Jeg kommer med venlige henstillinger og vil fortælle jer hvad det er der mangler, hvad missionen er og hvordan vi kommer derhen. Husk det er mig der i sidste ende er den voksne

Fortælleren

Hvilke fortællinger dominerer?
Hvilke myter og fortællinger  er tilstede. Vi skabersammen en fælles fortælling, der giver et billede af hvem vi er, og om hvordan vores værdier udspiller sig i praksis

Fageksperten

Jeg leverer viden og værktøjer der peger direkte ind i praksis. Installer og implementer!

Forhandleren

Det handler ikke om at vi skal være enige i alt, vi snakker os tilrette, klipper en hæl og kapper en tå 

Fredsskaberen

Når vi har talt om fortidens problemer, finder vi sammen fremtidens løsninger.

Fremtidsforskeren

De bevægelser der er i samfundet peger på en udvikling der er på vej. Vi undersøger hvad fremtidsmenneskets behov er og hvad der optager det.

Flueknepperen

Vi diskuterer alt indtil vi er enige – djævlen ligger i detaljen!

Filosoffen

Vi søger ikke svar, men stiller spørgsmål, undrer os og perspektiverer

Frisætteren

Vi slipper vores hverdags jeg, prøver nye roller af, brainstormer, udvikler hinandens styrker og kompetencer

Fortolkeren

Jeg hjælper jer med at forstå og fortolke hverdagen og afdækker hvilke motiver og ubevidste kræfter der er på spil.

Fantasten

Der er andre veje at gå, jeg viser jer den bedste vej der skaber glæde og resultater

Formidleren

Jeg har budskaber med til jer, som I skal forholde jer til

Frelseren

Jeg har løsningen og vil gerne dele den med jer. Jeg har en viden om hvad det er man kan og skal gøre.

Fusentasteren

Jeg skaber følelser, fornemmelser og stemninger og trækker elementer ind der kan virke kaotiske, kun for at I selv skal bringe orden og tage ansvar.