Hent kontrakten som pdf

Kontrakt for Webdesigntjenester

 

Dato:

Denne aftale (“Aftalen”) indgås mellem [Webdesignerens Navn] (“Webdesigneren”) og [Kundens Navn/Firma] (“Kunden”) med virkning fra [Dato].

1. Beskrivelse af Tjenester:

Webdesigneren vil designe og udvikle en hjemmeside (“Hjemmesiden”) til Kunden i overensstemmelse med de specificerede krav og specifikationer. Hjemmesiden vil omfatte følgende sider: Forside, om side, 2 versioner landingside, kontaktside. Og inkluderer opsættelse af logo, farver, metat, H1 og H2 samt relevante plugins.

2. Kundens Ansvar:

Kunden skal levere al nødvendig tekst, billeder (i high resolution og ubeskåret), logoer og andet indhold, der skal inkluderes på Hjemmesiden, senest [Dato]. Kunden skal sikre, at alt indhold er juridisk og intellektuelt ejendomsbeskyttet korrekt. Er der brug for hjælp til content kan der laves særparat aftale om hjælp heritil.

3. Levering af Indhold:

Senest [Dato] skal Kunden levere alt indhold til Webdesigneren. Forsinkelse i leveringen af indhold kan påvirke tidsplanen for projektet.

4. Rettelser:

Kunden har ret til at foretag rettelser af 2 gange på Hjemmesiden uden ekstra omkostninger. Yderligere rettelser vil blive opkrævet efter gældende timesats.

5. Deadline for Rettelser:

Seneste dato for indsendelse af rettelser er [Dato]. Eventuelle rettelser modtaget efter denne dato vil blive behandlet som nye opgaver og kan medføre forsinkelser i leveringstiden.

6. Betalingsbetingelser:

Betaling for webdesign-tjenestenere skal foretages som følger: 50% depositum ved underskrivelse af kontrakten, resterende 50% ved levering af Hjemmesiden. Betalingsfrister skal overholdes strengt for at undgå forsinkelser i projektet.

7. Forsinkelse og Betalingsforpligtelse:

I tilfælde af væsentlige forsinkelser forårsaget af Kunden, der resulterer i en forlængelse af projektets tidsplan ud over den oprindeligt aftalte leveringsdato, forbeholder Webdesigneren sig retten til at opkræve de resterende 50% af betalingen, som specificeret i punkt 6. Kunden erkender og accepterer, at eventuelle deadlines for færdiggørelse af projektet ikke kan forventes eller garanteres i tilfælde af betydelige forsinkelser forårsaget af Kunden.

8. Ansvarsfraskrivelse:

Webdesigneren påtager sig intet ansvar for eventuelle krav, tab eller skader, der måtte opstå som følge af Kunden eller tredjeparters handlinger eller undladelser.

9. Fortrolighed:

Begge parter accepterer at behandle alle oplysninger, der er udvekslet i forbindelse med denne Aftale, som fortrolige og ikke at videregive dem til tredjeparter uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part.

10. Opgraderinger og Vedligeholdelse:

Eventuelle fremtidige opgraderinger eller vedligeholdelse af Hjemmesiden kan arrangeres gennem en separat aftale mellem parterne.

Ved underskrift af denne Aftale accepterer parterne betingelserne og vilkårene heri.

 

Webdesignerens Navn/Firma:
[Underskrift] [Dato]

 

 

Kundens Navn/Firma:
[Underskrift] [Dato]