Hvad er en facilitator?

Tiden, hvor facilitering handlede om at styre fra A til B gennem en detaljeret plan og med en stram tidsplan ud fra en tro på, at en facilitator kan forudse og kontrollere mål og proces, er forbi.

Nu handler facilitation mere om dygtigt at facilitere processen og få deltagerne til sammen at skabe mål, retning og resultater. Facilitering indebærer i højere grad om at være støttende i en kreativ proces og få deltagerne til at skabe sammen.

Som facilitator blander jeg de forskellige roller for at skabe den bedste ramme om jeres arrangement. Det er vigtigt at overveje, hvad der er brug for og hvad der passer ind i jeres organisation.

Tag et kik på F-ordene og lad jer inspirere.

 

Mit andet arbejdsliv

Når jeg ikke laver hjemmesider – faciliterer jeg processer i virksomheder og kommuner gerne sammen med Pernille Jacobsen fra mit andet firma Klods-Hans for viderekomne. Vi styrer taletid, refleksioner og åbner, på humoristisk måde, op for dilemmaer og problematikker. Vi laver også spil der bruges til samtaler og undervisning i fx skoler.

Forløseren

I er kørt fast, løsningerne ligger lige foran jer, jeg hjælper jer med at få øje på det der kan bringe jer videre

Forskeren

V får perspektiveret fortidens mønstre og dagsordner, så  kan I skabe en ny virkelighed og en bedre fremtid. Hvilke data skal vi forholde os til? Hvilke teorier, gisninger og antagelser skal vi forfølge?

Flaskehalsen

Hvilke forhindringer stopper os, er der bevidste og ubevidste blokader der forhindrer os i at handle? Hvilket formål kunne forhindringerne  have – eller skal de fjernes?

Fjollehovedet

Vi slår os løs med fis og ballade Det handler om at flytte stemningen et andet sted hen. Vi skal more os, grine og hygge, så er det nemmere bagefter at snakke om problemer og udfordringer.

Fandens oldemor

Gennem skarpe spørgsmål og afdækning, finder vi sammen ind til det væsentlige og vi får sagt de ting der skal siges, så vi kan komme videre.

Forføreren

Lad os komme væk fra hverdagens rutiner, være positive og få et nyt syn på opgaven og hinanden. Vi finder de bedste sider frem  dyrker dem og ser hinanden folde sig ud.

Forbinderen

Vi skal have trukket nye forbindelser mellem afdelingerne og mennesker. Vi skal væk fra låste grupperinger og antagelser Vi skal  snakke sammen, bruge hinandens kompetencer og opdage hinandens behov.

Forælderen

Facilitatoren kommer med venlige henstillinger og vil fortælle jer hvad det er der mangler, I bliver opdraget. Husk det er facilitatoren der i sidste ende er den voksne!

Fortælleren

Hvilke fortællinger dominerer?
Hvilke myter og fortællinger  er tilstede. Vi skaber sammen en fælles fortælling, der giver et billede af hvem vi er, og om hvordan vores værdier udspiller sig i praksis

Fageksperten

Jeg leverer viden og værktøjer der peger direkte ind i praksis. Lyt, lær, og implementer!

Forhandleren

Det handler ikke om at vi skal være enige i alt, vi snakker os tilrette, klipper en hæl og kapper en tå. 

Fredsskaberen

Når vi har talt om fortidens problemer, og afdækket misforståelser og fordomme, finder vi sammen fremtidens løsninger.

Fremtidsforskeren

De bevægelser der er i samfundet peger på en udvikling der er på vej. Vi undersøger hvad fremtidsmenneskets behov er, hvad der optager det og hvordan det påvirker vores virkelighed

Flueknepperen

Vi lægger alt frem og diskuterer det indtil vi er enige – djævlen ligger i detaljen!

Filosoffen

Hvis vi bare handler så er faren at vi repiterer velkendete mønstre
Vi søger ikke svar, men stiller spørgsmål, undrer os og perspektiverer.

Frisætteren

Vi slipper vores hverdags jeg, prøver nye roller af, brainstormer, udvikler hinandens styrker og kompetencer

Fortolkeren

Vi skal  forstå og fortolke hverdagen, opdage fremherskende diskurser og og afdækker hvilke motiver og ubevidste kræfter der er på spil.

Fantasten

Der skal en peptalk til der kan højne humøret og vi gider ikke problematisere alting. Vi vil være naive og ubekymrede for en stund. Der er  andre veje at gå. Vi finder den bedste vej der skaber glæde og resultater

Formidleren

Vi lytter til forskellige leveregler og budskaber som vi forholder os til gennem en faglig og salig debat.

Frelseren

Facilitatoren  har løsningen og vil gerne dele den med jer.Der er stukket en vej ud som er meget bedre, bare følg med og bliv en af de frelste.

Fusentasteren

Facilitatoren skaber følelser, fornemmelser og stemninger og introducerer elementer der kan virke kaotiske, jeres job bliver at bringe orden og tage ansvar.